Danish lessons - informationsmateriale til eksportfremme og internationalt miljøsamarbejde

Publiceret 27-04-2009

Danish lessons er en række formidlingsorienterede analyser af den danske vandmiljøindsats med fokus på miljøteknologi. Analyserne er offentliggjort i små selvstændige rapporter skrevet på engelsk. Målgruppen er beslutningstagere på miljøområdet i udlandet.

For at styrke dansk miljøeksport og bidrage til internationalt miljøsamarbejde er der udarbejdet en række formidlingsorienterede analyser af den danske vandmiljøindsats med fokus på de miljøteknologiske bidrag. Analyserne er offentliggjort i små selvstændige rapporter skrevet på engelsk. Målgruppen er beslutningstagere på miljøområdet i udlandet.

Artikelsamlingen består af en tværgående analyse om den danske vandmiljøindsats de sidste 30-40 år. Hertil hører artikler om tre centrale vandtemaer; vandforsyning, spildevand og vand i byen. Endelig er der 6 artikler med eksempler på ”best practice” i Danmark på vandområdet.

Alle artiklerne indeholder en beskrivelse af a) miljøudfordringerne, b) de valgte løsninger og c) de opnåede resultater. Artiklerne afsluttes med en liste over hvad man kan lære af den danske indsats (Danish Lessons). Artiklerne fylder fra 4 – 20 sider.Til hver artikel er der udarbejdet en kort introduktion på 2 sider.

Se listen og/eller læs Danish lessons

De korte introduktioner er også udgivet på tryk. De kan anvendes hver for sig eller samlet efter behov og ønske. De kan rekvireres i Miljøstyrelsen eller By- og Landskabsstyrelsen af virksomheder og institutioner, til brug i forbindelse med konkrete eksportaktiviteter eller i tilknytning til miljøsamarbejde med partnere i andre lande etc. Der også udarbejdet en samle mappe til de journalistiske artikler med forord af miljøminister Troels Lund Poulsen.

Det er planlagt at udarbejde tilsvarende artikler på affaldsområdet. De forventes klar sidst på året i 2009.