Partners

Grundfos: http://www.grundfos.com

IPL - Institut for produktion og ledelse: http://www.ipl.dtu.dk/

Novozymes: http://www.novozymes.com/cgi-bin/bvisapi.dll/portal.jsp

OSIS: http://www.osis.biz

RISØ: http://www.risoe.dk/

WWF - Verdensnaturfonden: http://www.wwf.dk

Dansk Industri: http://www.di.dk/DI/English/

Key2Green: http://www.key2green.dk/page98.asp

Danish Institute of Agricultural Sciences: http://www.agrsci.org/

Department of Agricultural Sciences, The Royal Veterinary and Agricultural University: http://www.agsci.kvl.dk/cgi-bin/view/type-agsci/contents/generalinfo/index

Danfoss: http://www.danfoss.com/

Xergi: http://www.xergi.com/default.aspx

Danish Wind Industry Association: http://www.windpower.org/en/core.htm

Hvad er miljøteknologi?

Miljøeffektive teknologier (grønne teknologier) er teknologier, der direkte eller indirekte forbedrer miljøet. Det kan både være rensnings-teknologier, mere miljøvenlige produkter, processer og teknologiske systemer samt mere effektiv håndtering af ressourcer. 


Eksempler kan være røggasrensning, vandrensning, enzymer til dyrefoder og vaskepulver, energibesparende pumper og miljøvenlige alternativer til problematiske kemikalier.

Se mere om rammer og prioriteringer for MUDP