Partners

Grundfos
Grundfos: http://www.grundfos.com


IPL

IPL - Institut for produktion og ledelse: http://www.ipl.dtu.dk/


Novo

Novozymes: http://www.novozymes.com/cgi-bin/bvisapi.dll/portal.jsp


OSIS

OSIS: http://www.osis.biz


RISØ

RISØ: http://www.risoe.dk/


WWF

WWF - Verdensnaturfonden: http://www.wwf.dk


DI

Dansk Industri: http://www.di.dk/DI/English/


Key2green

Key2Green: http://www.key2green.dk/page98.asp


DIAS

Danish Institute of Agricultural Sciences: http://www.agrsci.org/


KVL
Department of Agricultural Sciences, The Royal Veterinary and Agricultural University: http://www.agsci.kvl.dk/cgi-bin/view/type-agsci/contents/generalinfo/index


Danfoss
Danfoss: http://www.danfoss.com/


Xergi

Xergi: http://www.xergi.com/default.aspx


Danish Wind Industry Association

Danish Wind Industry Association: http://www.windpower.org/en/core.htm


Hvad er miljøteknologi?

Miljøeffektive teknologier (grønne teknologier) er teknologier, der direkte eller indirekte forbedrer miljøet. Det kan både være rensnings-teknologier, mere miljøvenlige produkter, processer og teknologiske systemer samt mere effektiv håndtering af ressourcer. 


Eksempler kan være røggasrensning, vandrensning, enzymer til dyrefoder og vaskepulver, energibesparende pumper og miljøvenlige alternativer til problematiske kemikalier.

Se mere om rammer og prioriteringer for MUDP